Certyfikat ISO

Pierwszy Certyfikat ISO FABA otrzymała 20.01.2000 roku

Był to certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością, zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 9001:1996 / EN-ISO 9001:1994.
Od 18 lat coroczne audyty potwierdzają zgodność procedur z coraz surowszymi normami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku uzyskaliśmy certyfikację zgodna z nową normą PN-EN ISO 9001:2015!